Designové a retro radiátory uměvdomě.cz Designové a retro radiátory

Informační brožura ke stažení zde.

Nová Zelená úsporám - jsme registrovaným odborným dodavatelem - pomůžeme Vám zařídit dotaci na tepelné čerpadlo či solární systém. 

Mitsubishi ZubadanTepelná čerpadla
 Mitsubishi, IVT, HotJet ...

Akumulační nádržeAkumulační nádrže

Kobra pro ios, android

Ovládejte vytápění přes telefon - aplikace iKobra pro mobilní telefony, tablety a další mobilní zařízení. Více

Inteligentní dům KobraInteligentní dům Kobra Boříme mýty o inteligentních domech, inteligentní dům nemusí být drahý!

Sleva solárních kolektorůSleva na solární kolektory a ostatní zařízení vč. materiálu

Sleva tepelných čerpadelSleva na tepelná čerpadla a ostatní zařízení vč. materiálu

Solární teplovodní kolektory - fototermika

Solární kolektory jsou určeny k pohlcování slunečního záření a k přeměně na tepelnou energii. V našem případě se jedná o tepelnou energii přenášenou teplovodním systémem do míst kumulace tepla a následné distribuce do míst spotřeby. 

Typy solárních kolektorů

Teplovodní solární kolektory pro naše instalace lze rozdělit z několika hledisek. Pro naše účely stačí rozdělení na solární kolektory deskové a trubicové.

Deskové solární kolektory

  Tyto deskové kolektory jsou vhodné pro solární systémy pro přípravu TUV, ohřev bazénů a  jako podpora systému vytápění. Vzhledem ke své jednodušší konstrukci, jsou levnější než trubicové solární kolektory, ale jejich účinnost je oproti trubicovým kolektorům nižší, zejména při nízkých venkovních teplotách a snížené intenzitě slunečního záření.  
Regulus KPG1

Plochý vakuový kolektor 

- zasklený deskový kolektor v těsném provedení s kovovým absorbérem se spektrálně selektivním povlakem a tlakem uvnitř kolektoru nižším než atmosférický tlak v okolí kolektoru pro zajištění nízké celkové tepelné ztráty. Ploché vakuové kolektory jsou určeny pro celoroční ohřev vody a vytápění, případně průmyslové aplikace s provozními teplotami okolo 100 °C.

 

 

Regulus KPS11

Plochý selektivní kolektor 

- zasklený deskový kolektor s kovovým absorbérem se spektrálně selektivním povlakem a s tepelnou izolací na boční a zadní straně kolektorové skříně. Vzhledem k výrazně sníženým tepelným ztrátám sáláním absorbéru se ploché selektivní kolektory využívají pro ohřev TUV a vytápění celoročně a tvoří naprostou většinu zasklených kolektorů na trhu.

 

Trubicové solární kolektory

 

  Trubicový jednostěnný vakuový kolektor - kolektor s plochým spektrálně selektivním absorbérem umístěným ve vakuované skleněné trubici zajišťuje výrazné omezení tepelných ztrát a vysoký přenos tepla z absorbéru do teplonosné kapaliny svařovaným spojem poskytuje vysokou účinnost kolektoru v celém teplotním rozsahu. Kolektor je použitelný pro většinu aplikací, ale vzhledem k relativně vysoké ceně především pro kombinované soustavy pro vytápění či průmyslové aplikace. Nevýhodou je možnost zakrytí trubic sněhem, a protože se jedná o prostředí vakuové, sníh, ani při slunečním záření při teplotách pod bodem mrazu, neroztaje.   
Regulus KTU10

Trubkový dvojstěnný (Sydney) vakuový kolektor 

- kolektor s válcovým spektrálně selektivním absorbérem umístěným ve vakuované skleněné trubce. Vzhledem k problematickému zajištění přenosu tepla z absorpční trubky do teplonosné kapaliny pomocí hliníkové teplosměnné lamely se Sydney kolektory vyznačují obecně nižší účinností při nízkých teplotách oproti plochým kolektorům a používají se především pro kombinované soustavy pro vytápění či průmyslové vysokoteplotní aplikace (provozní teploty nad 100 °C). 

 
Regulus KTU9R

Koncentrační kolektor 

- obecně kolektor, ve kterém jsou použita zrcadla, čočky nebo další optické prvky k usměrnění a soustředění přímého slunečního záření, procházejícího aperturou kolektoru, do ohniska absorbéru o výrazně menší ploše než je vlastní plocha apertury. Ploché kolektory vybavené vnějším zrcadlem nebo kolektory s vakuovanými Sydney trubkami opatřené reflektorem jsou rovněž považovány za soustřeďující kolektory. Pro účinné použití koncentračních kolektorů je základní podmínkou dostatek energie přímého slunečního záření během roku.